MAXAA DHICI KARA HADII AADAN BUUXIN FOOMAMKA TIROKOOBKA?

 DAYS TO COUNT! 

Tirokoobku wuxuu xaqiijinayaa jiritaankeena. Hadii aan lagu tirin, xisaabta kuma jirtid. Hadii aadan xisaabta ku jirin macnaheedu waa inaadan helayn wixii uu dadkaagu xaqa ugu lahaa dawladda. Ka qeybgalkaaga Tirokoobku waa mid muhiim ah. 

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
BlackCensusTbl-Logo-01.jpg

© 2019 by The Anika Foundation. Proudly created Ndidi Marie Grafix

BECOUTEDMN