LAAKKOFSI UUMMATAA

ODEEFFANNOOWWAN AKKAMII QABAATA?

Kaayyoon lakkoofsa uummataa tokkoon tokkoo namoota Ameerikaa keessa Eebla 01, 2020 jiraatanii lakkaa’uudha. Gucni lakkoofsa uummataas gara qe’ee jiraattotaatti iimeeliin ergama. Namoonni mana keessa jiraatan kamuu lakkaa’amuu qabu.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
BlackCensusTbl-Logo-01.jpg

© 2019 by The Anika Foundation. Proudly created Ndidi Marie Grafix

BECOUTEDMN