LAAKKOFSI UUMMATAA MAALI?

 DAYS TO COUNT! 

Lakkoofsi uummataa bakka mootummaan uummata biyya isaa itti lakkaa’udha. Waliigalteen Lakkoofsa uummataa Bitootessa 01, 1790  pirezidaantii Geaorge Washingtoniin  fi kan biroon mallattaa’e. Guyyaan filannoos Hagayya 2 ture. Hooggansa daayireektara mootummaa naannoo, Thomas Jefferson, jalatti lakkoofsi uummataa naannolee 13 dabalatee kutaalee akka Keentukee, Maayin, Veermoont, fi Tennessee keessatti gaggeeffama.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
BlackCensusTbl-Logo-01.jpg

© 2019 by The Anika Foundation. Proudly created Ndidi Marie Grafix

BECOUTEDMN