TIXGELIN BAAD MUDAN TAHAY! 

 DAYS TO COUNT! 

Tirokoobku wuxuu xaqiijinayaa jiritaankeena. Hadii aan lagu tirin, xisaabta kuma jirtid. Hadii aadan xisaabta ku jirin macnaheedu waa inaadan helayn wixii uu dadkaagu xaqa ugu lahaa dawladda. Ka qeybgalkaaga Tirokoobku waa mid muhiim ah. 

 

Tixgelin baad MUDAN TAHAY!  

 

Si aa u buuxisid foomka tirokoobka, booqo websaydka www.census.gov

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
BlackCensusTbl-Logo-01.jpg

© 2019 by The Anika Foundation. Proudly created Ndidi Marie Grafix

BECOUTEDMN