top of page
BeCounted-Website-STANDUP-24.png

 DAYS TO COUNT! 

WAA SIDEE HABKA TIROKOOBKU? 

Tirokoobka 2020 wuxuu u dhacayaa heerar isku xiga. 

 

Wuxuu ku bilaabanayaa adoo arki doona akhbaarta ku saabsan tirokoobka laga bilaabo hadda illaa laga gaarayo  April 2020.

  • Inta u dhaxeysa March 12 illaa 20 keeda: Boostada ayaa laguugu soo diri doona tilmaan kuu sheegaysa inaad foomka tirokoobka ku buuxisid internetka (guryaha qaar ayaa loo soo diri doonaa foom warqad ah).

  • March 16 illaa 24 keeda: Waraaqo xusuusin ah ayaa laguu soo diri doonaa 

  • March 26 illaa April 3 deeda: Kaar xusuusin ah ayaa laguu soo diri doonaa

  • April 8 illaa 6 deeda: Waraaqo xusuusin ah iyo foomka tirokoobka ayaa laguu soo diri doonaa 

  • April 20 illaa 27 keeda: Kaar ah xusuusintii ugu dambeysay ah ayaa laguu soo diri doonaa​​

Gurigii aan wax jawaab ah ka bixin kaarka xusuusinta ah ee ugu dambeeyey, qof ayaa guriga ugu imaandoona si ay kuula buuxiyaan foomka tirokoobka. 

 

Hoos waxaa ku arkaysaa waa  tuusaale la mid ah foomka Tirokoobka: TUSAALAHA FOOMKA TIROKOOBKA  

bottom of page