BeCounted-Website-STANDUP-24.png

 DAYS TO COUNT! 

SU’AALAHA INTA BADAN

NALA WAYDIIYO

Su’aalo noocee ah ayaa foomamka Tirokoobka dadka la weydiiyaa?


Su’aalaha waxaa ka mid ah magacyada, da’da, jinsiyadda iyo midabka dadka gurigaas ku nool.
Maxaa dhacaya hadii aan ahay qof dalkaan qaxootinimo ku yimid?


Tirokoobkasta oo la qabtay laga soo bilaabo sanadkii 1790 waxaa tirade ku jiray dhamaan dadka dalka u dhashay iyo kuwa dalka yimid. Dastuurka Mareykana ayaa sheegaya in tirada gobol kasta uga qeybgalaya kongereeska lagu saleeyo tirada dadka ku nool gobolkaas oo laga ogaanayo tirokoobka la qabto 10 kii sanoba mar. Dastuurku wuxuu sheegayaa in tirokoobka lagu daro “dhamaan dadka ku nool gobol kasta” (Isbedelkii Dastuurka ee 14aad, Qeybta 2). Taageeraada Dadka Dalkaan Yimid waxaa laga heli karaa adoo booqanaya websaydka: Magaalada Minneapolis, Xafiiska Arrimaha Muhaajiriinta iyo Qaxootiga: www.minneapolismn.gov/ncr/oira/ Xarunta Sharciyada Muhaajiriinta ee Minnesota: www.ilcm.org Iskuxirka Looyarada Mutadawiciinta ah: www.vlnmn.org/clinics/immigration Adeeg sharci oo kooban oo ku saabsan socdaalka iyo arrimaha kale ee sharci waxaad ka heli kartaa hay’adahaan: Pillsbury United Communities - Brian Coyle 420 15th Ave. S, Minneapolis, MN 55454 (612) 338-5282 Pillsbury United Communities - Waite House 2323 11th Ave. S, Minneapolis, MN 55404 (612) 673-6103 Pillsbury House Theatre 3501 Chicago Ave. S, Minneapolis, MN, 55407 (612) 824-0708
Xagee caawimaad ka heli karaa hadii aan u baahdo buuxinta foomka?


Booqo websaydka www.becountedmn.com si aad meelaha kaa caawin kara in lagugu xisaabiyo Tirokoobka oo aysan wax dhibaato ah kaa soo gaareyn. Waxaa dhici karta in tarjubaano ayaa meelahaas diyaar kuugu ah.
Maxaan sameyn karaa hadii aanan lahayn guri aan degenahay oo aan asxaab ama qaraabo kale la noolahay?


Hadii aad meeshaas ku sii noolaanaysid illaa April 1, 2020, cinwaanka meeshaas ku qor foomka tirokoobka. Hadii aad tahay qof aan guri lahayn “homeless,” cinwaan ka dhigo hadba meeshii aad habeenkaas seexatay.
Qofkasta oo guriga degan ma foom buu gaarkiisa u buuxinayaa?


Hal qof kali ah bay tahay inuu gurigiiba foomka u buuxiyo laakiin waa inuu qofkaas diiwaan geliyaa dhammaan dadka guriga la degan.
Wixii aan foomka ku qoro, ma loo gudbin doonaa Hay’adda Immigrayshanka ee “ICE?” Ama Hay’ad am acid kale?


Maya. Hay’adaha FBI, IRS, ICE ama hay’adaha kale ee dawladdu sharci ahaan waa ka mamnuuc inay ogaadaan wixii aad ku qortid foomamka tirokoobka. Qofkii hay’adahaas u shaqeeya oo isku daya inuu ogaado wixii aad ku qortay foomamka tirokoobka waxaa lagu xukumayaa 5 sano oo xabsi ah ama ganaax lacageed oo gaaraya $250,000 ama labadaba. Shaqaalaha Tirokoobka waxaa la mariyey dhaar sharci ah oo aysan jabin Karin. Waxaa jira sharciyo ka ilaalinaya inay warkaaga cid kale la wadaagaan.
“Qofkii aanaan aqoon albaabka kama furno”


Hadii aad buuxisid foomka Tirokoobka oo aad boostada ku soo dirtid, shaqaalaha Tirokoobku ma imaan doonaan gurigaaga. Shaqaalaha Tirokoobku kaliya waxay tagaan guryaha aan foomka soo buuxin.