top of page
  • Marka qofkasta buuxiyo foomamka Tirokoobka, maamulayaasha magaalada, hogaamiyeyaasha bulshada iyo wakiilada la soo doorto waxay ogaan doonaan baahida bulshadeena.  

  • Qorsheynta mudada dheer ee waxbarashada hoose iyo tan sare iyo adeegyada guud ee ardayda. 

  • Buuxinta foomamka Tirokoobku macnaheedu waa in helaysid adeegyadii adiga iyo qoyskaagu u baahnaayeen ee caafimaadka, guryaha, xanaanada carruurta iyo waxyaabo kale oo badan.

  • Helitaanka adeega caafimaadka ee carruurtaada iyo qoyskaaga 

  • Helitaanka shaqooyinka iyo tababarka shaqaalaha  

  • Helitaanka guryaga iyo baahida kale ee bulshada 

BeCounted-Website-STANDUP-24.png

 DAYS TO COUNT! 

WAA MAXAY SABABTA AY TAHAY

INAAD UGA QEYBGASHID?

bottom of page